นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 28,055 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมอบต.สนามแจง  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา