นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 28,061 คน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา