นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 28,039 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) แชร์  
8 ก.ค. 63o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
8 ก.ค. 63o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
1 ก.ค. 63o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
1 ก.ค. 63o35-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63o35-การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ แชร์  
30 มิ.ย. 63o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63o43. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ แชร์  
24 มิ.ย. 63o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ แชร์  
23 มิ.ย. 63o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
22 มิ.ย. 63o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน พ.ศ.2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63o43. ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล.สนามแจง แชร์  
5 มิ.ย. 63o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
5 มิ.ย. 63o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  แชร์  
5 มิ.ย. 63o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา