นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 253 คน

เยี่ยมชม 8,930 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ส.ค. 63มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
17 ส.ค. 63ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
2 มิ.ย. 63ข้อมูลบุคคลและสถิติการร้องเรียนกล่าวโทษขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
13 มิ.ย. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต แชร์  
11 มิ.ย. 62เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561 แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา