นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 8,972 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

  • ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  • โทรศัพท์ 036-471080 โทรสาร 036-471080
    อีเมล์ sanamchang2558@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา