เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี,อบต.สนามแจง ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

ตำบลสนามแจง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
15110

โทรศัพท์ 036-471080
โทรสาร

0.03s. 0.50MB