นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 8,951 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์เปลี่ยนภาษา