นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 28,064 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 มิ.ย. 63o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 56แผนดำเนินการ อบต.สนามแจง 2557 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา