นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 28,071 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

    08-9901-9711

เปลี่ยนภาษา