นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 8,375 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

    089-9019711

เปลี่ยนภาษา