นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 8,968 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
16 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. แชร์  
17 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
2 เม.ย. 63จุดคัดกรองการแพร่ระบาด Covit-19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอบต.สนามแจง แชร์  
2 เม.ย. 63โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ปี2563 แชร์  
6 ม.ค. 63แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี2563 แชร์  
18 ธ.ค. 62โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน แชร์  
22 ต.ค. 62โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day) แชร์  
25 ก.ย. 62ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้)  แชร์  
11 ก.ย. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 4 แชร์  
9 ก.ย. 62โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.  แชร์  
23 ส.ค. 62โครงการลดอุบัติเหตุทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โดย สภอ.บ้านหมี่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
23 ส.ค. 62โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แชร์  
21 พ.ค. 62โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา แชร์  
22 พ.ย. 61 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อบต.สนามแจง 22 พ.ย. 2561  แชร์  
19 พ.ย. 61โครงการให้ความรู้จากการตรวจข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี วันที่16 พฤศจิกายน 2561 แชร์  
6 มิ.ย. 61กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  แชร์  
28 พ.ค. 61โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา