เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมให้ประชาชนตำบลสนามแจง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปรับทัศนียภาพตำบลสนามแจงได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB