นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 8,364 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ส.ค. 63ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายตำบลสนามแจง แชร์  
14 ส.ค. 63จดหมายข่าวภาษีท้องที่ แชร์  
4 มิ.ย. 63แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
2 เม.ย. 63???? ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5  แชร์  
27 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
17 ก.ย. 62ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง แชร์  
17 ก.ย. 62ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
12 ก.ย. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
2 ก.ย. 62รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
29 ส.ค. 62โครงการซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
23 ส.ค. 62โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62ตั้งจุดบริการตรวจร่วมระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ตำบลสนามแจง แชร์  
15 ส.ค. 6212 วิธีเลี้ยงลูกให้ห่างไกลจากยาเสพติด แชร์  
30 ก.ค. 62โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ปี 2562 แชร์  
3 ก.ค. 62วิธีป้องกันไข้เลือดออก รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค แชร์  
2 ก.ค. 62การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน แชร์  
24 มิ.ย. 62ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ และคณะได้ออกตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของตำบลสนามแจง ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 62การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
19 มิ.ย. 62โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 44 รายการ
เปลี่ยนภาษา