นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 28,063 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แชร์  
23 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนเมษายน 2564 แชร์  
19 เม.ย. 64ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สนามแจงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 แชร์  
17 เม.ย. 64ขั้นตอนการเดินทางเข้ามาจังหวัดลพบุรี จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี แชร์  
24 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
3 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์...เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบต.สัญจร ประจำปีพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564 #อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและนำบัตรประชาชนมาเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ  แชร์  
19 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
22 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนมกราคม 2564 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
1 ม.ค. 64ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลสนามแจง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ แชร์  
11 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม 2563 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
1 ธ.ค. 63ขอเชิญร่วมโครงการใต้ร่มพระบารมี สำนึกดีในพระมหากรุณาธิคุณ ในเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเขาสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
25 พ.ย. 63ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
20 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
23 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์...กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะกันด้วยนะคะ  แชร์  
18 ส.ค. 63ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายตำบลสนามแจง แชร์  
14 ส.ค. 63จดหมายข่าวภาษีท้องที่ แชร์  
4 มิ.ย. 63แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
2 เม.ย. 63ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5  แชร์  
5 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์...เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบต.สัญจร ประจำปีพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2564  แชร์  
27 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 59 รายการ
เปลี่ยนภาษา