นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 248 คน

เยี่ยมชม 8,937 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ก.ย. 63ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
24 ม.ค. 62 อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 แชร์  
24 ม.ค. 62ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนด  แชร์  
24 ม.ค. 62กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี แชร์  
24 ม.ค. 62การประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชนชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ช่วงพักกลางวัน และวันหยุด แชร์  
18 ม.ค. 61ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษี ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา