เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง2127 ม.ค. 63
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี25626518 ธ.ค. 62
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน7618 ธ.ค. 62
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)9222 ต.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) 11225 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง4117 ก.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป5917 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป5312 ก.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 45311 ก.ย. 62
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร. 689 ก.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2052 ก.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โดย สภอ.บ้านหมี่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง9823 ส.ค. 62
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 20 สิงหาคม 256210523 ส.ค. 62
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 25625423 ส.ค. 62
วิธีป้องกันไข้เลือดออก รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค873 ก.ค. 62
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน742 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 256210626 มิ.ย. 62
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ และคณะได้ออกตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของตำบลสนามแจง ประจำปี พ.ศ. 25626524 มิ.ย. 62
การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11424 มิ.ย. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด6010 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB