เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563241 ก.ย. 63
ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายตำบลสนามแจง1918 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ3617 ส.ค. 63
จดหมายข่าวภาษีท้องที่2014 ส.ค. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1474 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง8424 เม.ย. 63
จุดคัดกรองการแพร่ระบาด Covit-19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอบต.สนามแจง1002 เม.ย. 63
???? ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5 552 เม.ย. 63
โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ปี25631402 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง6427 ม.ค. 63
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี256214118 ธ.ค. 62
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน17218 ธ.ค. 62
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)32022 ต.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) 18825 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง11217 ก.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป8717 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป9312 ก.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 412011 ก.ย. 62
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร. 1559 ก.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2822 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB