เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25641713 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.2216 ธ.ค. 63
ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายตำบลสนามแจง6118 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ24217 ส.ค. 63
จดหมายข่าวภาษีท้องที่4014 ส.ค. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี2544 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง13424 เม.ย. 63
จุดคัดกรองการแพร่ระบาด Covit-19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอบต.สนามแจง1342 เม.ย. 63
???? ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5 1002 เม.ย. 63
โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ปี25632882 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง9927 ม.ค. 63
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี25631826 ม.ค. 63
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน24118 ธ.ค. 62
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)46422 ต.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) 27425 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง17017 ก.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป11017 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป11412 ก.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 422111 ก.ย. 62
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร. 2799 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB