เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)2322 ต.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) 2025 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง1617 ก.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป4017 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป3012 ก.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 42011 ก.ย. 62
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร. 289 ก.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1112 ก.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โดย สภอ.บ้านหมี่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง3323 ส.ค. 62
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 20 สิงหาคม 25623823 ส.ค. 62
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 25622623 ส.ค. 62
วิธีป้องกันไข้เลือดออก รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค633 ก.ค. 62
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน392 ก.ค. 62
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ และคณะได้ออกตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของตำบลสนามแจง ประจำปี พ.ศ. 25623324 มิ.ย. 62
การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9424 มิ.ย. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด4110 มิ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา7721 พ.ค. 62
แผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการเสียภาษี ประจำปี 25623124 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการนอกเวลา พักเพียงเริงร่า วันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 25626224 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 25622716 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB