เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563121 ก.ย. 63
ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายตำบลสนามแจง1118 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ1917 ส.ค. 63
จดหมายข่าวภาษีท้องที่914 ส.ค. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1074 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง6924 เม.ย. 63
จุดคัดกรองการแพร่ระบาด Covit-19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอบต.สนามแจง812 เม.ย. 63
???? ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5 462 เม.ย. 63
โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ปี2563952 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง5327 ม.ค. 63
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี256212618 ธ.ค. 62
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน15718 ธ.ค. 62
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง (Big Cleaning Day)28722 ต.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) 17325 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการเข้ารับบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.สนามแจง10017 ก.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป8017 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป8612 ก.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 410811 ก.ย. 62
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร. 1489 ก.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2712 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB