เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" สนามแจงน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา
วัฒนธรรมงามตา แหล่งข้าวดี วิถีชีวิตพอเพียง "

0.02s. 0.50MB