นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 28,085 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63o18. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563 แชร์  
12 มิ.ย. 62แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
29 ต.ค. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 แชร์  
29 ต.ค. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แชร์  
29 ส.ค. 50ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
29 ส.ค. 50ข้อบัญญัติงบประมาณ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา