นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 8,939 คน

แผนงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ส.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ แชร์  
1 ก.ค. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา