นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 8,940 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มิ.ย. 63o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
15 มิ.ย. 63o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
15 มิ.ย. 63o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
15 มิ.ย. 63o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา