นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 28,070 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รอบที่ 1 แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2561) แชร์  
26 มิ.ย. 62ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 รอบ 1 เดือน (ตุลาคม 60 - เมษายน2561) แชร์  
29 ต.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา