นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 8,352 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เปลี่ยนภาษา