นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 28,086 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ย. 63คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ แชร์  
4 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
4 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการประชาชน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
4 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการประชาชน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
4 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการประชาชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง แชร์  
26 มิ.ย. 62คู่มือมาตรฐานการให้บริการ แชร์  
11 มิ.ย. 62คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา