เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 5111 มิ.ย. 63
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ5411 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา13228 มิ.ย. 62
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง12828 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม2561 - มิถุนายน 2562)7928 มิ.ย. 62
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน ปี 2561)7629 ต.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี.pdf9629 ต.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส5411 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6710 ก.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง และแบบ ปปช.016610 ก.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.5 และ ตาราง ปปช.01 ม.56412 มิ.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.4 และ ตาราง ปปช.01 ม.46212 มิ.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.3 และ ตาราง ปปช.01 ม.35912 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5129 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4829 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4829 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4929 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB