เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา8228 มิ.ย. 62
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง7228 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม2561 - มิถุนายน 2562)4428 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี.pdf5929 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกันยายน_2561.pdf4729 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนสิงหาคม_2561.pdf3929 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกรกฎาคม_2561.pdf4029 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมิถุนายน_2561.pdf3529 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนพฤษภาคม_2561.pdf4029 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนเมษายน_2561.pdf3629 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมีนาคม_2561.pdf3529 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกุมภาพันธ์_2561.pdf3829 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมกราคม_2561.pdf4029 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนธันวาคม_2560.pdf3729 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนพฤศจิกายน_2560.pdf3629 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนตุลาคม_2560.pdf3829 ต.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส3011 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3810 ก.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง และแบบ ปปช.013610 ก.ย. 61
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.5 และ ตาราง ปปช.01 ม.53312 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB