เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ7811 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา16528 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส6911 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8410 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6729 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6429 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6429 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7029 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6329 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา6929 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB