เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5928 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส2111 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2410 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2229 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2029 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2129 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2329 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1829 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2229 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB