เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ4611 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12628 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส4911 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6310 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5029 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB