เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา8528 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส3211 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3910 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3029 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3229 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2729 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2829 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2829 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3029 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3429 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB