เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ1911 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา11228 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส4111 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5410 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3929 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4129 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3729 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3729 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา4129 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB