เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7428 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนหน้า รร.บ้านหมี่วิทยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส2811 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2910 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2729 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2429 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2429 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3129 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2629 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2529 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2929 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB