เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง4028 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม2561 - มิถุนายน 2562)3228 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี.pdf4329 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกันยายน_2561.pdf3329 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนสิงหาคม_2561.pdf3129 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกรกฎาคม_2561.pdf3029 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมิถุนายน_2561.pdf2829 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนพฤษภาคม_2561.pdf2929 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนเมษายน_2561.pdf2829 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมีนาคม_2561.pdf2729 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนกุมภาพันธ์_2561.pdf3129 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนมกราคม_2561.pdf3129 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนธันวาคม_2560.pdf2929 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนพฤศจิกายน_2560.pdf2829 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง_เดือนตุลาคม_2560.pdf3029 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB