นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 28,059 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 เม.ย. 64แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนมกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
10 ธ.ค. 63แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  แชร์  
28 มิ.ย. 62ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
28 มิ.ย. 62สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม2561 - มิถุนายน 2562) แชร์  
29 ต.ค. 61แบบรายงานผลการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน ปี 2561) แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี.pdf แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา