นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 8,335 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
เปลี่ยนภาษา