นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 28,042 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มิ.ย. 63o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 แชร์  
26 พ.ค. 63o18. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563 แชร์  
26 พ.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2562 แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานการกำชับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
28 พ.ย. 51รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา