เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน 093
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์190
แผนผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 185
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน184
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน025

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB