เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลสนามแจง เป็นสังคมชนบทประชาชนอยู่กันอย่างเอื้ออาทร มีวัฒนธรรมที่ดีงามลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาและภูเขาสูง สาเหตุที่ชื่อสนามแจงเพราะเมื่อก่อนนี้บนภูเขาจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามแหลมเต็มลำต้นซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หนามแจง” และในเวลาต่อมาจึงเรียกชื่อเปลี่ยนเป็น“สนามแจง” จนถึงปัจจุบัน


0.02s. 0.50MB