นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 8,963 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 62ผ้าทอมือ(ผ้ามัดหมี่) แชร์  
19 มี.ค. 62 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา