เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดเขาสนามแจง สาขาหนองป่าพง 77

    วัดเขาสนามแจง  ตั้งอยู่บนยอดเขาสนามแจง หมู่ที่ 9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี การเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ต้องเดินเท้าขึ้นไปตามบันไดประมาณ 500 ขั้น ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที โดยมีธรรมชาติสองข้างทางจุดชมวิวหลายจุดและสิ่งปลูกสร้างที่ให้ ผู้ที่จะขึ้นไปกราบไหว้แวะชมวิวของ ตำบลสนามแจง แล้วยังมีลิงที่อาศัยอยู่ที่บนยอดเขาสนามแจงประมาณ 300 กว่าตัว อาศัยบนวัดเขาสนามแจงเนื้อที่ 500 กว่าไร่ ที่รอผู้ที่ใจบุญนำอาหารและผลไม้ไปบริจาคให้แก่พวกมันแล้วบนเขา ยังมีหินรูปต่างๆให้ชม
         

      วัดเขาสนามแจง เมื่อก่อนก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์เขาสนามแจงเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด) โดย หลวงพ่อเกษม สันตจิตโต ท่านได้ศึกษาค้นคว้ากองหินธรรมชาติโดยได้พิจารณาเป็นนามธรรมแล้ วน้อมเข้าสู่ต้นให้ญาติโยมที่ขึ้นไปกราบไหว้ฟังเสมอ ในปี พ.ศ. 2530 ท่านได้สร้างมณฑปครอบหินเหล่านั้น เพื่อรักษาไว้ให้ดำรงอยู่ให้สาธุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2532 ในปีเดียวกันท่านได้อาพาธเป็นไข้หวัดใหญ่และมรณภาพเช้าวัน เสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบันพระทนง กิตติปัญโญ  มาเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อเกษม สันตจิตโต จนถึงปัจจุบัน วัดเขาสนามแจงมีพระจำวัดอยู่ 6 รูป แม่ชี 1 รูป สำนักสงฆ์เขาสนามแจงได้เปลี่ยนสถานะเป็นวัดเขาสนามแจงเมื่อ พ.ศ. 2547

     

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.50MB