เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
คลองชลประทาน 9 สาย
บ่อโยก 3 แห่ง
คลองไส้ไก่ 3 แห่ง0.01s. 0.50MB